Rapor Parası Kaç Günde Ödenir?


Rapor Parası Kaç Günde Ödenir
İstirahat raporu ile işgörmezlik ödeneği
Necati Çetiner Emeklilik Rehberi
ege@milliyet.com.tr

5510 Sayılı sosyal güvenlik yasası kapsamında yeni adıyla 4/a sigortalı, eski adıyla SSK sigortalı olanların sosyal güvenlik sistemi tarafından sunulan haklardan yararlanabilmesinin ön şartı kanunda belirtilen prim ödeme gün sayısıdır. Kazalar ve meslek hastalıkları kapsamında yapılacak tedavilerde işgöremezlik söz konusu olursa bu şart aranmaz. İşgöremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için ödeme yapılır.
Sigortalı kadının doğum öncesi sekiz hafta ve doğum sonrası sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle istirahatlı sayılması ve çalışmadığı süre boyunca kurum tarafından işgöremezlik ödeneği verilebilmesi için doğum öncesi izin raporu yazıldığı tarihten geriye dönük bir yıl içinde en az 90 (doksan) gün prim ödenmiş olması şartı aranır.
Sigortalılık niteliği devam eden doğumuna sekiz hafta veya doktorun onayı ile doğumuna üç hafta kalıncaya kadar çalışmasına izin verilen sigortalı kadının, işgöremezlik belgesi aldığı tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde 90 (doksan) gün bildirilmiş günü yok ise; işgöremezlik geliri ödenmez.
Sağlık uygulama tebliği uyarınca sağlık haklarından faydalanabilmek için; sağlık tesisine müracaat tarihi itibariyle geriye dönük bir yıl içinde 30 (otuz) gün prim şartı aranır. Hastalık kapsamında yapılacak tedavilerde istirahati uygun görülen sigortalının işgöremezlik ödeneğinden faydalanabilmesi için rapor tarihi itibariyle geriye dönük 1 (bir) yıl içinde en az 90 (doksan) gün prim ödenmiş olması şartı aranır. Hastalık sebebiyle verilen istirahat raporlarında istirahat süresinin 3.gününden başlamak üzere sigortalıya kurum tarafından işgöremezlik ödeneği ödenir.
Sigortalıya bu süre içerisinde çalışmama koşuluyla, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisi üzerinden hesap edilecektir.
İki güne kadar verilen istirahat raporu: Sosyal Güvenlik Kurumu hastalık nedeniyle düzenlenmiş istirahat raporlarından ilk iki güne işgöremezlik ödeneği ödememektedir. Buna karşılık iş kazası nedeniyle düzenlenmiş istirahat raporlarında süresi kaç gün olursa olsun her gün için ödenek verilir.
On Güne Kadar Düzenlenen İstirahat Raporları: On güne kadar düzenlenmiş istirahat raporları için bildirim yükümlülüğü, istirahat süresini takip eden gün başlar ve 5 iş günü içinde elektronik ortamda kurumu bildirilmesi gerekecektir.
On günden fazla süreli istirahat raporları: On günden fazla süreli istirahat raporu denilince öncelikle aklımıza analık istirahat raporu gelir. Sigortalı kadının doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere 16 hafta izin hakkı bulunmaktadır. Ameliyat vb. durumlarda da sigortalılara 10 günden fazla istirahat raporu düzenlenmektedir.
Sigortalıya 10 günden fazla istirahat raporu verilmesi halinde kendisine iki seçenek sunulmuştur. Eğer işgöremezlik ödeneğini 10’ar günlük sürelerle almak istiyorsa bu durumu işverenine bildirmek zorundadır. Bu durumda çalışamazlık girişi 10’ar günlük sürenin bitiminden takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda gönderilmesi gerekecektir. İstirahat raporu 10 günden uzun süreli ise ve sigortalı kendisine 10’ar günlük sürelerle işgöremezlik ödeneğinin verilmesini talep etmiyorsa istirahat süresi kaç gün olursa olsun, bitimini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda kuruma gönderilmesi gerekmektedi

katılıyorum size kaç günde

katılıyorum size kaç günde ödenir

acil yardım

mrb ben 16 / 01 / 2009 senesinde iş kazası geçırdim 5,5 aylık raporum var ameliyat oldum ve bana iş verenler rapor parasını alma dediler alırsan bize ceza gelir dedikleri için almadım ama beni 2013 senesinde hakkım olan tazminatımi vermediler bu rapor parasını belli bi gunde alabiliyormuyuz yoksa zaman aşımınamı olur cvp bekliyorum

siz açıkladınızmı şimdi rapor

siz açıkladınızmı şimdi rapor parasını kaç günde alacağımızı siz milleti kandırıyorsunuz

Rapor Parası Kaç Günde Ödenir

sizler ne yazdığınızın farkındamısınız.RAPOR PARASI KAÇ GÜNDE ÖDENİR? bununla ilgili ne yazdızınız.

HGS