Geçici İş Göremezlik Raporu Nedir?

Geçici İş Göremezlik Raporu Nedir?

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halide tek hekim veya sağlık kurullarınca verilen sigortılının iş göremeyeceği yani çalışamayacağı günleri , çalışamayacağı günlerin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilen belgedir.

Hamilerde iş göremezlik raporu

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri analık hali kabul edilir.

Geçici İş Göremezlik Raporu Nedir?şrapor nedir,istirahat raporu nedir,hamilelerde iş göremezlik raporu nedir

HGS