İş Göremezlik Ödemeleri Hakkında Duyuru

İş Göremezlik Ödemeleri Hakkında Duyuru
İş Göremezlik Ödemelerini Görüntüleme

4/A ve (B) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMELERİNİ

E-DEVLET ŞİFRELERİ İLE ÖĞRENMELERİ HAKKINDA DUYURU

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin bankaya yatırılıp yatırılmadığı ya da MOSİP (Muhasebe) sistemine aktarılıp aktarılmadığı hususlarında sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine sık sık başvurdukları anlaşılmıştır.

Özürlülerden Sağlık Kurulu Rapor Parası Alınır mı?

Özürlülerden Sağlık Kurulu Rapor Parası Alınır mı?
Özürlü vatandaşlardan, özürlü sağlık kurulu raporu için muayene, tetkik, ve rapor ücreti alınmayacak.

Özürlü vatandaşlardan, özürlü sağlık kurulu raporu için muayene, tetkik, ve rapor ücreti alınmayacak.

Sağlık Bakanlığı, özürlülerin, özel kanunlar uyarınca kendilerine tanınan haklardan yararlanabilmeleri maksadıyla almaları gereken özürlü sağlık kurulu raporları için muayene, tetkik ve rapor ücreti alınıp alınmayacağı konusunda uygulamada doğan tereddütlerin giderilebilmesi için bir genelge yayımladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Hakkında Genelge
Tarihi:03.03.2004 Sayısı:3539 Genelge No:2004/30

Bağ-Kur'luların Süt Parası Ne Kadar?

Bağ-Kur'luların Süt Parası Ne Kadar?

Halk arasında “Süt Parası” veya “Doğum Yardımı” olarak da bilinen emzirme ödeneği sigortalı annelere ve sigortasız eşi olan sigortalı babalara 2013 yılı için 94 TL olarak ödeniyor. Ödenek kurum yönetim kurulunca belirlenip bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden verilmekte ve her sene TÜİK’in belirlediği TÜFE’ye göre arttırılmaktadır. Yeni doğan her bebek için bebek başına verilen emzirme parası 1 kereye mahsus verilmektedir.

Emzirme ödeneği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 16. maddesinde “Analık Sigortasından Sağlanan Haklar” başlığı altında açıklanmıştır. Bu maddede “Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir.” denilerek verilen emzirme ödeneğinin kadınların doğum yapmaları sonucu iş güçlerini kaybetmeleri nedeniyle verildiği belirtilmiştir.

4/b Bağ-Kur'luların Rapor Parası Kuralları

4/b Bağ-Kur'luların Rapor Parası Kuralları
SGK rapor parası kuralları
Celal Kapan
celalkapan@hotmail.com
Yeni Asır

Bağ-Kur’lulara Da Rapor Parası Olduğunu Biliyor Musunuz?

Bağ-Kur’lulara Da Rapor Parası Olduğunu Biliyor Musunuz? - ERGÜN VOLKAN GÜVEN
.
23 Nisan 2012, 21:26

1. Rapor Parası Nedir?

Sigortalı işçiler(yeni 4/a-eski SSK’lı) ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara(yeni 4/b-eski Bağ-Kur’lu) iş kazası-meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde geçici iş göremezlik yani çalışamadıkları/işlerinden geri kaldıkları durumlarda bu sürelerde SGK tarafından verilen ödenektir.

. Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası-meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurum’ca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir.

Geçici iş göremezlik ödeneği ise iş kazası-meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kanun’da belirtilen geçici iş göremezlik süre(since)lerinde verilen ödenektir.

İşsizlik parası alırken işe başlarsanız ne olur?

İşsizlik parası alırken işe başlarsanız ne olur?
İşsizlik parası alırken işe başlarsanız

ALİ ŞERBETÇİ
03 Ağustos 2014, Pazar
Takvim

İşsizlik ödeneği alırken işe başlarsam, kalan işsizlik ödeneğim yanar mı? Bu durumda ne yapmalıyım?

İşsizlik ödeneği alırken çalışmaya başlayanların (bir gün dahi olsa) işe girdiği tarihi takip eden günden başlayarak 15 gün içinde Türkiye İş Kurumu'na bilgi vermeleri gerekmektedir.

Bağ-Kur'lular rapor parası alabiliyor mu?

Bağ-Kur'lular rapor parası alabiliyor mu?

ALİ ŞERBETÇİ
29 Haziran 2014, Pazar
Takvim

Mart 1992 yılından itibaren esnaflık yapıyorum. Düzenli olarak primlerimi yatırmaktayım. Herhangi bir borcum yok. Size emeklilikle ilgili sormuştum ve askerliği ödeyerek 52 yaşa tabi olacağımı söylemiştiniz. Ben de son 3,5 yıl kala SSK'lı olarak çalışarak emekli olmaya çalışacağım. Bağ-Kur'lu olanlar SSK'lı işçiler gibi hastaneden rapor alınca rapor parası alabiliyor mu? En son çıkan yasalarla sigortalıların aynı çatı altına toplandığı artık SSK'lı, Bağkur'lu kavramlarının ortadan kalktığını duyuyoruz. Ben hasta olduğumda doktora giderek rapor alırsam raporlu olduğum günlerin parasını alabilir miyim? Yanımda sigortalı çalışanlarım var.
Onlar rapor alınca ücretini alıyorlar. Benim gibi Bağ-Kur'lu olanlarda bu hak var mı? H.İ.K.

4/B Sigortalıların ( Bağ-Kur ) Rapor Parası Hesaplaması

4/B Sigortalıların ( Bağ-Kur ) Rapor Parası Hesaplaması

Kendi Nam Ve Hesabına Çalışanlara (4/b Lilere) Getirilen Yeni Bir Hak “Geçici İş Göremezlik Ödeneği”

ÖZET

4/B ve 4/C Kapsamındaki Sigortalılara İstirahat Raporu Yazılması

4/B ve 4/C Kapsamındaki Sigortalılara İstirahat Raporu Yazılması

Bilindiği üzere, E-Ödenek Programının kapsamı ve mahiyetine ilişkin hususları açıklamak ve programın işleyişi hakkında yapılması gereken iş ve işlemleri belirlemek üzere 03/08/2012 tarihli ve 2012/28 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

Ancak, Kurumla anlaşmalı sağlık tesisleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için rapor düzenlenmesine imkân tanıyan e-ödenek programının işletime açılmasıyla birlikte diğer kapsamlardaki sigortalılar içinde (4/b ve 4/c) aynı program üzerinden rapor gönderilmeye çalışılmakta, söz konusu sigortalılar için programa konulan engelleyici kontrollerin hata olarak sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine bildirildiği yönünde bilgiler gelmektedir.

4/B ve 4/C Kapsamındaki sigortalılara istirahat raporu duyurusu

4/B ve 4/C Kapsamındaki sigortalılara istirahat raporu duyurusu
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 4/B ve 4/C Kapsamındaki sigortalılara istirahat raporu yazılması hakkında duyuru yayımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 4/B ve 4/C Kapsamındaki sigortalılara istirahat raporu yazılması hakkında duyuru yayımlanmıştır;

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

02.01.2013

DUYURU

4/B VE 4/C KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARA İSTİRAHAT RAPORU

YAZILMASI HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, E-Ödenek Programının kapsamı ve mahiyetine ilişkin hususları açıklamak ve programın işleyişi hakkında yapılması gereken iş ve işlemleri belirlemek üzere 03/08/2012 tarihli ve 2012/28 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

SGK'ya Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi ve Gecikme Cezası

SGK'ya Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi ve Gecikme Cezası
SGK'ile anlaşmalı herhangi bir sağlık tesisinden istirahat raporu alan sigortalının rapor süresinde iş yerinde çalışmadığına dair bilgilerin yani bildirimin işveren tarafından elektronik ortamda girilmesi gerekmektedir.Süresi içersinde rapor bilgi girişini yapmayan işverenlere idari para cezası uygulanmaktadır.İşte Rapor bilgi girişi yani çalışmadığına dair bildirim girişi ve rapor bildiriminde geciken işverenlere uygulanacak para cezaları hakkında alitezel.com'dan alınan yazı

RAPORLU OLDUKLARI DÖNEMLERDE İŞVERENCE ATIFET KABİLİNDE ÜCRET ÖDENEREK PRİMLERİ YATIRILAN SİGORTALILARA İLİŞKİN ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİLDİRİM GİRİŞİ
1-GİRİŞ

Ayaktan Tedavi ile Hastanede Yatarak Tedavinin Rapor Parası Farkı Nedir

Ayaktan Tedavi ile Hastanede Yatarak Tedavinin Rapor Parası Farkı Nedir?
Sigortalıların hekim tarafından verilen istirahat raporunu istinaden tedavilerini evde yatarak tamamlamaları halinde hastanede yatarak geçirdikleri süre için alacakları iş göremezlik ödemesinden daha fazla rapor parası alması gerekmektedir.
Yani rapor parası Ayaktan Tedavide Daha Fazla Ödenir.
Örneğin sigortalı 10 gün hastanede yattı arkasından 10 gün istirahat raporu aldı ise hastanede yattığı 10 gün için rapor parası ayrı hesaplanıp hastane çıkışı aldığı istirahat raporu için arı rapor parası hesaplanacaktır.Ayaktan tedavide yani evde geçirdiği rapor süresi için daha fazla para alacaktır.

SGK İş Göremezlik Ödeneği
Sigortalının İşte geçici iş göremezlik ödeneği dediğimiz sigortalının hasta kalması nedeniyle yaşadığı gelir kaybını telafi etmeyi amaçlayan ödenek bu hesaplama yöntemlerine göre tespit edilen günlük gelire göre belirlenecektir.

SGK Rapor Parası Ne Kadar Süre Ödenir?

SGK Rapor Parası Ne Kadar Süre Ödenir?
SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor parası hekim tarafından sigortalıya anlaşmalı sağlık tesislerinde düzenlenen istirahat raporu süresince ödenmektedir.Ancak hekimler tarafından düzenlenen istirahat raporlarının düzenleme süresi yasayla belirlenmiştir.
Peki rapor parası Ne Kadar Süre Ödenir?

Geçici iş göremezlik ödeneği sigortalının hastalığına göre farklı sürelerde ödenmektedir.

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Bu ödenek ilk günden itibaren başlar.

SGK Rapor Parası Hesabında Prim ve İkramiye Dikkate Alınır mı?

SGK Rapor Parası Hesabında Prim ve İkramiye Dikkate Alınır mı?
SGK geçi iş göremezlik ödeneğini hesaplarken günlük kazancı hesaplamakta alınan rapor süresinden iki gün düşülerek günlük kazanç ile kalan rapor süresi çarpılarak bulunan tutarın üçte ikisi sigortalıya rapor parası olarak ödenmektedir.

Peki Sigortalının aldığı Prim ve İkramiye rapor parası hesabında Dikkate Alınır mı?

Sgk iş göremezlik ödeneği hesaplanırken günlük kazanç son üç aylık maaşın ortalaması yani çalışılan gün sayısına bölümü ile bulunmaktadır.Burada akla gelen bir soru da prim ve ikramiye gibi ödemelerin dikkate alınıp alınmayacağıdır.

Yeni işe giren sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı işgöremezlik parası nasıl hesaplanır?

Yeni işe giren sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı işgöremezlik parası nasıl hesaplanır?
Bilindiği üzere 4/a ve 4/b sigortalıların rapor paraları (iş göremezlik ödemeleri) günlük kazançları esas alınarak hesaplanmakta olup günlük kazançlar ise son bir yılda çalışılan sigortalılık süresinin son üç ayında alınan ücret esas alınarak yapılmaktadır.Yine iş kazası ve meslek hastalığı halinde alınan raporlarda bu şekilde hesaplanmaktadır.
Peki sigortalı Son Bir Yılda Çalışmamış İse ilk defa girdiği işte iş göremez hale gelirse Ne Olur?

Sigortalı On iki aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış olan 4a ve 4b sigortalı, çalışmaya başladığı ay içinde iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrarsa verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas günlük kazanç; çalışmaya başladığı tarih ile iş göremezliğinin başladığı tarih arasındaki sürede elde ettiği ücret üzerinden tespit edilir.