Hastaneler istirahat raporlarını 3 gün içersinde sgk'ya gönderecek

Hastaneler istirahat raporlarını 3 gün içersinde sgk'ya gönderecek
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Sayı : 96773357-045/ 2013
Konu : İstirahat Raporlarının 3 İş Günü İçerisinde Gönderilmesi Hakkında

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

İlgi : Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 05.12.2013 tarihli ve 25027492-1093-37/283-19545355 sayılı yazısı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgi yazısında; 5510 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için, SGK ile anlaşmalı sağlık tesislerince düzenlenen geçici iş göremezlik belgeleri ile sağlık kurulu raporlarının elektronik ortamda gönderildiği,

Rapor Parası Bankamatikten Çekilir mi?

Sgk Rapor parasını ziraat bankasına yatırmaktadır.Eğer ziraat babkasında hesabınız var ve bankamatik kartınız mevcut isa paranızı banka görevlileri hesabınıza geçirdi ise paranızı bankamatikten yoksa direk gişeden alabilirsiniz
Ayrıca paranızın yatıp yatmadığını https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden takip edebilirsiniz.

Bu linkten görebilrisiniz, bankaya gitmenize gerek yok. Para yatmışsa ziraat'a aktarılıyor. Belli birsüre çekilmezse geri gidiyor. Geri gitmişte bir telefon açıp ildeki Sgk ile görüşüp geri isteyebiliyorsunuz.

rapor alinca ziraat bankasina yatan para?

T.C. Kimlik No İle Müstehak Hak Sahipliği Kontrolü

T.C. Kimlik No İle Müstehak Hak Sahipliği Kontrolü
T.C. Kimlik No ,Hak Sahipliği Kontrolü,TC kimlik no ile sgk hak sahipliği,tedavi hakkım varmı,sağlık sigortam var mı,hastanede tedavi olabirmiyim,sgk geçerlimi,çocuğum hak sahibimi,eşim hak sahibimi,sigortalı hak sahipliği,bağ-kur hak sahipliği,4a hak sahipliği,4b hak sahipliği,4c hak sahipliği.Bağ-Kur tedavi müstehaklığı,ssk tedavi müstehaklığı

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK PARASI ALMA ŞARTLARI

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK PARASI ALMA ŞARTLARI

1. SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ
1.1. Genel olarak

SGK RAPOR PARASINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR


A- SGK RAPOR PARASINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR

Rapor Parası Başvurusu Gerekli mi?


Sgk rapor parası başvurusu,istirahat raporu başvurusu,iş göremezlik raporu başvurusu yapmak gerekli mi?
Hastalandığınızda hekim tarafından verilen raporları daha önce sgk'ya teslim ederek rapor parası almak için başvuru yapmak gerekiyor idi.
Artık RAPOR PARASI başvuruları Çalıştığınız kuruma yapılmaktadır.Rapor alan sigortalı aldığı raporu çalıştığı kuruma vermek zorunda.Kurum ise kendine başvuran sigortalının raporlarının bitimminde sgk'ya çalışmadığına dair bilgi girişi yapmak zorunda.Elektronik olarak yapılan giriş işlemi sonucu sigortalıya mesaj ile başvurunun yapıldığı bildirildikten sonra rapor parası 10-15 gün içersinde ziraat bankasına adlarına yatmaktadır.

Sık Rapor Almak İşten Atılma Sebebi

Sık Rapor Almak İşten Atılma Sebebi
Zira sık sık rapor almak işten atılma sebebi olabilir.Kendimi iyi hissetmiyorum, bir kaç gün rapor alsam iyi olur diyorsanız. Ve bunu sık sık yapıyorsanız. Bir kez daha düşünün. Zira işinizden olabilirsiniz.

Yargıtay öyle bir karara imza attı ki sürekli rapor almak artık işten atılmanın sebebi olabilecek. Bu kararın hikayesi sık sık rapor alarak işe gelmeyen bir havayolu şirketi kabin memurunun işten atılmasıyla başladı.

İşten atılan memur mahkemenin yolunu tuttu. Davalı havayolu şirketi uçuş programının aksadığını ve diğer çalışanların mağdur olduğunu ileri sürdü. Raporları devamsızlık saymayan mahkeme, havayolu şirketini haksız buldu. Buraya kadar her şey rapor almayı alışkanlık edinen çalışanın lehineydi. Ancak, havayolu şirketi mahkemenin kararını temyize taşıyınca durum değişti.

2014 SGK Enjektör Parası Ne Kadar?

2014 SGK Enjektör Parası Ne Kadar?
2013 yılı ve 2014 yılında sgk tarafından uygulanacak enjektör parası ve majistral tarife oranı 3 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28840 ile yürürlüğe girmiş olup ilgili tebliğe göre:

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI

Karar No : 2013/6

MADDE 1 – Kurumumuzca sözleşmeli eczanelere ödenen eczanelerde üretilen ilaçlar (majistral ilaçlar) ile enjektör bedelleri ile ilgili olarak;

a) Enjektör bedellerinde güncelleme yapılarak 2cc, 5cc, 10cc’lik enjektörlere 15 Kuruş ödenmesine,

b) Majistral tarifede %7,80 artışın uygulanarak güncellenmesine,

26/9/2013 tarihinde karar verilmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar hükmü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Konya'da Fatura İnceleme Usul ve Esasları konusununda toplantı yapıldı

Konya'da Fatura İnceleme Usul ve Esasları konusununda toplantı yapıldı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü, Konya'da hizmet veren özel hastaneler, üniversite hastaneleri ve tıp merkezi yöneticileriyle Fatura İnceleme Usul ve Esasları konusununda toplantı gerçekleştirdi.

KONYA-SGK İl Müdürü Cem Dinç ve Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Zeki Bayındır, Anemon Otel'deki toplantıda, Fatura İnceleme Usul ve Esasları konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Bayındır, sağlık hizmeti sunucuları tarafından üretilen sağlık hizmetlerinin, sözleşmeler ve diğer ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun olup olmadığı, fatura ve eki belgelerin usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği gibi yönlerden incelendiğini, bu inceleme sonucuna göre ödemeye ilişkin karar verildiğini söyledi.

Rapor alan memur idareye bildirmek zorunda mı?

Rapor alan memur idareye bildirmek zorunda

Devlet memurlarına, hastalıkları sebebiyle tek hekim ya da sağlık kurulları tarafından usulüne uygun şekilde düzenlenmiş hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni kullandırılmakla birlikte, düzenlenen hastalık raporlarının da belli bir süre içerisinde memurun bağlı olduğu disiplin amirine iletilmesi gerekmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Hastalık ve refakat izni” başlıklı 105 inci maddesinin altıncı fıkrasında “Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.” denilmiş ve bu hükme dayanılarak Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe konulmuştur.

Yeni evlenenlere 10 bin tl kredi

Yeni evlenenlere 10 bin tl kredi
Yeni evlenenlere müjde

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, yapılan mevzuat çalışmaları kapsamında yeni evlenen çiftlere faizsiz 10 bin lira kredi verileceğini açıkladı.

Açıklamasını Twitter üzerinden yapan Şahin, "Aile ve nüfus politikaları kapsamında yapılan mevzuat çalışmalarımıza göre yeni evlenen çiftlere faizsiz 10 bin TL kredi verilecek. Evli çifte ilk yıl çocuk sahibi olmaları ya da hamilelik durumunda kredinin ödemesi konusunda da öteleme imkanı getirilecek" dedi.

Unutulan sigorta parası öğrenme

Unutulan sigorta parası öğrenme
Yapılan onca uyarı ve SMS bilgilendirmesine rağmen 80 bin kişi parasını yine almadı. SGK yetkilileri ise uyarıyor: 5 yıl içinde hak sahipleri tarafından alınmayan paralar zamanaşımına uğrayacak...

Haber 7'nin haberine göre, Türkiye genelinde yaklaşık 80 bin kişinin devlette toplam 13 milyon TL'nin üzerinde bir alacağı bulunuyor...
SGK'DA PARANIZI UNUTUP UNUTMADIĞINIZI ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN
Sosyal Güvenlik Kurumu, rapor paraları ve cenaze yardımları gibi belli bir takım ödeme ve yardımı hak sahiplerinin alması için anlaşmalı bankalara yatırıyor. Ancak Sosyal Güvelik Kurumu'ndan alınan bilgiye göre, yapılan 1 milyar TL'nin üzerindeki ödemeden yaklaşık 13 milyon TL'lik bir bölümü hak sahipleri tarafından teslim alınmazken, bu paralar aracı kurumların kasalarında halen hak sahiplerinin kendilerini alacağı günü bekliyor...

SGK Rapor Parasını Cep Telefonuna Bildirecek

SGK Rapor Parasını Cep Telefonuna Bildirecek
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Birim Adı: Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı
İrtibat : E-posta : kısvade@sgk.gov.tr Telefon:(312) 458 72 48
Adres : Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / ANKARA
25.07.2013
DUYURU
SİGORTALILARA ÖDENEN İŞGÖREMEZLİK ÖDENEKLERİNİN SMS YOLUYLA
BİLDİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 4/a kapsamında
bulunan sigortalılara istirahatli kaldıkları süreler için anılan 18 inci maddesinde yer alan
hükümlere göre E-ödenek programı aracılığı ile “Geçici iş göremezlik ödeneği” ödenmektedir.
Geçici iş göremezlik ödeneklerinin sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik
merkezleri tarafından MOSİP sistemi üzerinden banka hesabına aktarıldığında sigortalılarımıza
bilgilendirme amaçlı SMS gönderilmesine 09/07/2013 tarihinde başlanılmıştır.

İstirahat Raporu ve Rapor parası Alma Şartları

HANGİ DURUMLARDA İSTİRAHAT RAPORU VERİLİR VE İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?
5510 Sayılı sosyal güvenlik yasası kapsamında yeni adıyla 4/a sigortalı, eski adıyla S.S.K sigortalı olanlar adına iş kazası ve meslek hastalıkları, analık, hastalık kapsamında bu sigorta kollarına prim ödenir. İş kazası ve meslek hastalıkları, analık ve hastalık sigorta kollarında Sosyal güvenlik sistemi tarafından sunulan haklardan da yararlanabilmenin şartı da Kanunda belirtilen prim ödeme gün sayısıdır.
İş kazaları ve meslek hastalıkları kapsamında yapılacak tedavilerde ve işgöremezliğe uğraması halinde prim ödeme şartı aranmaz. İşgöremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için ödeme yapılır

Rapor Parası ödemesinde 90 Gün Şart mı?

Rapor Parası ödemesinde 90 Gün Şart mı?
İş Göremezlik Ödemelerinde 90 Gün Şartı

5510 sayılı Kanun’un 16. maddesi, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği ve analık sigortasından emzirme ödeneği verilmesini kanuni zorunluluk olarak hüküm altına almıştır. Buna Göre ;

İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklı İş göremezlik Ödemeleri

4/a Kapsamındaki sigortalılarda İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için sigortalının hastalık sigortası kolunda olduğu gibi belirli bir süre çalışmış ve prim ödemiş olması şartı aranmamaktadır.