sgk İstanbul Pratik Bilgiler

sgk İstanbul Pratik Bilgiler

HERHANGİ BİR İŞTE ÇALIŞMAYAN EV KADINLARI

ASGARİ ÜCRETİN % 32’İ PRİM ÖDEYEREK SAĞLIK VE EMEKLİLİK HAKKINI ELDE EDEBİLECEĞİNİZİ,

İŞVERENLER VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR

BİRİKMİŞ PRİM BORÇLARINIZI 36 AYA KADAR TAKSİTLE ÖDEYEBİLECEĞİNİZ

18 YAŞINI DOLDURMAYAN ÇOCUKLAR

ANNE BABANIZIN SOSYAL GÜVENCESİ OLMASA DA GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANABİLECEĞİNİZİ,

BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR

GELİRİNİZE BAKMADAN ÖDEYECEĞİNİZ PRİM MİKTARINI YÜKSELTEN BASAMAK SİSTEMİNİN KALDIRILDIĞINI, ASGARİ ÜCRET İLE ASGARİ ÜCRETİN 6,5 KATI ARASINDA BEYAN EDECEĞİNİZ MATRAH ÜZERİNDEN PRİM ÖDEYECEĞİNİZİ,

BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR/ESNAF, MUHTAR VE ÇİFTÇİLER

İŞ KAZASI GEÇİRDİĞİNİZDE VEYA MESLEK HASTALIĞINA TUTULDUĞUNUZDA %10’NUN ÜZERİNDEKİ İŞ GÜCÜ KAYIPLARINDA HER AY ÖDENMEK ÜZERE GELİR BAĞLANACAĞINI, BU ŞEKİLDE GELİR ALIRKEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDEBİLECEĞİNİZİ VE GELİRİNİZİN KESİLMEYECEĞİNİ,

SGK uygulamaları hakkında sigortalıların soruları

SGK uygulamaları hakkında sigortalıların soruları

Yurtdışında geçen hizmetlerin borçlanma işlemlerinde ödenecek tutar nedir?

Cevap: Borçlanilacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutari, basvuru tarihindeki 5510 sayili Kanununun 82 nci maddesinde belirtilen prime esas asgari ve azamî günlük kazanç arasinda seçilecek günlük kazancin % 32 sidir.

Yurtdışında geçen hizmetlerin borçlanılmasında borç tutarı ne zamana kadar ödenmesi gerekmektedir?

SGK Soru ve Cevap Sayfası

SGK Soru ve Cevap Sayfası

Analık sigortası dahilinde geçici ıs göremezlik ödeneğinden yararlanma şartları nelerdir?

Cevap: a) Dogumdan önceki bir yil içinde en az doksan gün kisa vadeli sigorta primi bildirilmis olmasi, b) Bu süre içinde is yerinde çalismamis olmasi, c) Dogum olayinin gerçeklesmis olmasi, d) Kanunun 4/b (Bag-Kur) kapsaminda bulunan sigortalilarin analiklari halinde genel saglik sigortasi dahil prim ve her türlü borçlarinin ödenmis olmasi, Gerekmektedir.

4/c (emekli sandığı) kapsamında sigortalı olanlar geçici iş göremezlik ödeneği alacaklar mıdır?

Cevap: 5510 sayili Kanuna tabi 4/c (ES) sigortalilari için kisa vadeli sigorta kollarina iliskin hükümler uygulanmayacaktir. Dolayisiyla geçici is göremezlik ödenegi alamayacaklardir.

Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla bakmakla yükümlü kız çocukları sağlık yardımlarından yararlanacaklar mıdır?

İstanbul SGK Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

İstanbul SGK Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

1 Kadınlar dogum borçlanması yapabılecekler midir?

Cevap: 5510 sayili Kanunla, kanunlari geregi verilen ücretsiz dogum ya da analik izni süreleri ile 4 /a ( SSK ) kapsamindaki sigortali kadinlarin, iki defaya mahsus olmak üzere dogum tarihinden sonra iki yillik süreyi geçmemek kaydiyla hizmet akdine istinaden isyerinde çalismamasi ve çocugunun yasamasi sartiyla borçlanma talebinde bulunulan sürelerini, borçlanma imkani getirilmistir.

2 Sigortalılıgın baslangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması halinde, sigortalılığın baslangıç tarihi ne olacaktır?

Cevap: Sigortaliligin baslangiç tarihinden önceki sürelerin borçlandirilmasi halinde, sigortaliligin baslangiç tarihi, borçlandirilan gün sayisi kadar geriye götürülecektir.

3 5510 sayılı kanuna göre sigortalılık başlangıç süresi 18 yas mıdır?

SGK İdari Para Cezaları İndirim Şartları

SGK İdari Para Cezaları İndirim Şartları
İDARİ PARA CEZALARINDA YAPILACAK İNDİRİM
5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin ikinci fıkrası, 6270 sayılı Kanun ile;
“Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.”
şeklinde değiştirilmiştir.

Ev Hizmetlerinde Çalışanlara Sigorta Yapılması Zorunlu

Ev Hizmetlerinde Çalışanlara Sigorta Yapılması Zorunlu
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARDA ZORUNLU SİGORTALILIK

Ev hizmetlerinde ücretli ve sürekli olarak çalışanlar, hizmet akdiyle çalışanlar kapsamında zorunlu sigortalılık kapsamındadırlar. Ev hizmetlerinde sürekli olarak çalışma ay içerisinde tam çalışma anlamına gelmemekte, süreklilik arz eden çalışmayı ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle ev hizmetlerinde ücretli ve sürekli olarak çalışanlar zorunlu sigortalı kapsamında olup süreksiz olarak çalışanar sigortalı sayılmazlar.

Konya SGK'da Unutulan Paralar Hak Sahiplerini Bekliyor

Konya SGK'da Unutulan Paralar Hak Sahiplerini Bekliyor
SGK KONYA İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALACAĞI OLUP DA UNUTAN 21.000 SİGORTALIMIZA 3,5 MİLYON LİRASINI GERİ ALMA ŞANSI

Sigortalılarımıza yapılan geçici iş göremezlik ödemeleri, emzirme yardımı, cenaze yardımı, şahıs tıbbi malzeme ödemeleri, şahıs ilaç ödemeleri, şahıs sağlık yolluğu, şahıs diş ödemesi, çölyak metabolizma ödemeleri ile gelirlerden red ve iadeler (prim iadesi vb..) gibi ödemeler MOSİP sistemi üzerinden TC Kimlik numaralarına üzerinden TC Ziraat Bankasına havale edilen ancak hak sahipleri tarafından ilgili bankadan alınmayan tutarlar banka tarafından İl Müdürlüğümüze iade edilmektedir.

SGK ANTALYA SIKÇA SORULAN SORULAR

SGK ANTALYA SIKÇA SORULAN SORULAR

4/b (eski Bağ-Kur) emeklisiyim. Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışıyorum. İş kazası geçirmem halinde geçici iş göremezlik ödeneği alabilir miyim?

Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışırken, iş kazası geçirmeniz halinde geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanabilirsiniz.

4/a (eski SSK) emeklisiyim. Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışıyorum. Hastalanmam halinde geçici iş göremezlik ödeneği alabilir miyim?

Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışan 4/a (eski SSK) emeklileri, hastalanmaları halinde geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanamazlar.

4/a (eski SSK) emeklisiyim. 4/b (eski Bağ-Kur) sigortalısı olarak çalışmaya başladığımda, sosyal güvenlik destek primi kesintisi için Kuruma bildirge vermem gerekir mi?

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Girişi

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Girişi
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedir?506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ nün 11. maddesinde iş kazası ve meslek hastalığının SGK İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI BİLDİRİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do
yapılmıştır. Sigortalının geçirdiği kazanın iş kazası sayılması, tutulduğu hastalığın meslek hastalığı olarak
kabul edilmesi ancak durumlarının bu tanıma uyması ile mümkündür.
İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süreleri
a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a bendine göre hizmet
akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan (işçilerin) sigortalıların iş kazası geçirmeleri
halinde işverenleri tarafından derhal, işyerinin tescilli bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK)
müdürlüğüne en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,
b) Ülkemiz ile Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerin

İstirahat Raporu Sorgulama

İstirahat Raporu Sorgulama
Sgk Rapor Sorgulama,Tc Kimlik İle Rapor Sorgulama,Tarihine göre rapor sorgulama,işveren bilgilerine göre rapor sorgulama,oanylı rapor sorgulama
SGK iş göremezlik raporları elektronik ortamda düzenlenip onaylandıktan sonra yine elektronik olarak sgk web sayfasına düşmektedir.İşveren tarafından çalışanının rapor süresi bitince Elektronik Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri yapması gerekmektedir.çalışan personelin istirahat raporunu bulmak görmek ve sisteme işlenmiş olup olmadığını bulmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz

• Kimlik No'ya Göre Rapor Arama

• Tarihe Göre Rapor Arama

• İşveren İletişim Bilgileri

• Onaylı Raporlar

• Arsiv

Geçici İş Göremezlik İstirahat Raporu Girişi

İŞ GÖREMEZLİK GİRİŞ
Geçici İş Göremezlik İstirahat Raporu Girişi,rapor girişi,vizite girişi,işveren belge girişi,istirahat girişi,sağlık raporu girişi
İşverenler tarafından iş göremezlik raporu alan işçilerin rapor süreleri bitiminden itibaren http://www.sgk.gov.tr internet adresinde sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar (yani içinde bulunduğu ayı izleyen ayın 23'ünde saat 23.59'a kadar) elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.

İŞ GÖREMEZLİK GİRİŞİ

TIKLA İŞ GÖREMEZLİK GİRİŞİ YAP

İş göremezlik bildirimi girişi

ŞİFRESİZ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEME SORGULAMA

ŞİFRESİZ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEME SORGULAMA
ŞİFRESİZ İŞ GÖREMEZLİK

Geçici iş göremezlik ödeneği
sgK GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMELERİNİ HER AYIN 8-14'Ü ARASINDA ZİRAAT BANKASINA YATIRMAKTADIR.şİFRESİZ OLARAK E-DEVLETE GİRMEDEN SGK E-SGM E-HİZMET SORGULAMASI YAPABİLİRSİNİZ
Bilindiğİ gibi sgk geçici iş göremezlik girişlerini internet üzerinden almakta ve hak sahipleri ssk işgöremezlik ödemesi görme bağkur ve sgk iş göremezlik sorgulama

yeni başlayan bir bilgilendirme ile sms ile bilgilendirmekte . Bilgilerinizi güncelleyerek online ödemeleri öğreniniz SGK BİLGİLERİNİZİ GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SGK İŞ GÖREMEZLİK SORGULAMA

SGK İŞ GÖREMEZLİK SORGULAMA
2014 yılı sgk geçici iş göremezlik ödemesi sorgulama,iş göremezlik ödemesi öğrenme,iş göremezlik geliri bakma,iş göremezlik rapor parası öğrenme,rapor parası,istirahat parası sorgulama,
İş göremezlik ödemesi sorgulama,4a iş göremezlik sorgulama,4b iş göremezlik sorgulama,bağ-kur iş göremezlik sorgulama,4b iş göremezlik sorgulama, bağkur ve sgk iş göremezlik sorgulama, yeni başlayan bir bilgilendirme ile sgk sizi sms ile bilgilendirecek . Bilgilerinizi güncelleyerek online ödemeleri öğreniniz.

İŞ GÖREMEZLİK SORGULAMA

TIKLA İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMESİ SORGULA

Ayrıca SGK sitesi üzerinden şifresiz Tc ile buradan görünüz
turkiye.gov.tr’den üstteki linklerde sizden şifre istenecektir. e-devlet şifresi ile giriş yapmak zorundasınız.
SSK 4 A İşgöremezlik Ödeme sorgulama

Geçici İş Göremezlik Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Geçici İş Göremezlik Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Analık halinde geçici iş göremezlik ödemesi,geçici iş göremezlik ödeneği nedir,geçici iş göremezlik ödemesi ne kadardır,geçici iş göremezlik ödemesi nereden yapılmakatadır.
Analık Hali Nedir?

4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne tabii sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren;

> doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık,
> çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık

süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve engellilik halleri analık hali kabul edilir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir?

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir.

2014 Yılı Geçici İş Göremezlik Ödeneği Hesaplama

2014 Yılı Geçici İş Göremezlik Ödeneği Hesaplama
2014 Yılı Rapor Parası Hesaplama
SGK'lı sigortalıların hastalanması halinde sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularından aldıkları istirahat raporları karşılığında aldıkları rapor parası tutarı her yıl değişmektedir.
Rapor hesaplanırken birinci etken GÜNLÜK KAZANÇ TUTARIDIR
Günlük kazanç tutarı asgari ücretliler için 2014 yılında uygulanan tutar sgk tarafından yayınlanan bir tebliğ ile belirlenmiştir.
Bu tebliğin günlük kazanç ile ilgili bölümü aşağıdadır.
Örneğin

Özel sektörde:

1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında sigorta primine esas;

16 yaşından büyük olanların;

Günlük kazanç alt sınırı : 35,70 TL

olarak belirlenmiştir.

Alınan raporun ilk iki günü ödenmez dolayısı ile 10 gün rapor alan sigortalı 8 günü için iş göremezlik ödemesi alabilir.
Bunun hesabı 10 günlük rapor için 8*35.7=285.6 Tl bürüt tutar hesaplanmaktadır.