TC Kimlik No İle Rapor Parası sorgulama

TC Kimlik No İle Rapor Parası sorgulama,istirahat parası ,SGK ödeme işlemleri e-devletten yapabilmekte.Aşağıdaki link sizi Türkiye.gov.tr'ye yönlendirecektir.Sgk geçici iş göremezlik ödeneği sorgulama,istirahat raporu sorgulama.

RAPOR PARASI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SGK Geçci İş Göremezlik Raporu Paralarını internet üzerinden Ziraat Bankasına yatırmakta.Rapor Parası Sorgulama kapsamında,istirahat raporu parasını, doğum raporu parası sorgulama,SGK geçici iş göremezlik ödeneği sorgulama

Tarım İşçileri Çiftçiler Rapor Parası Alabilir mi?

Tarım İşçileri Çiftçiler Rapor Parası Alabilir mi?Kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar rapor parası alabilir mi? Çiftçilerin rapor parasının kapsamı nedir?

SGK kapsamında Ticari ya da tarımsal faaliyetlerde bulunanlar.Sigortalının hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün,

Sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün, prim ödeme şartı ile rapor parası alabilirler.

Muhtarlar Rapor Parası Alabilir mi?

Muhtarlar Rapor Parası Alabilir mi? Köy veya Mahalle Muhtarları geçici işgöremezlik ödeneğinden yararlanabilir mi? Muhtarların rapor parası hakkı var mı?

Muhtarlar iş kazası, bu iş kazası nedeniyle yatarak tedavi gördükleri süre veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları süre için geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahipler.

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle SGK Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az yüzde 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen muhtarlara da sürekli iş göremezlik geliri bağlanması mümkün bulunuyor.

Muhtarların geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri alma haklarından faydalanabilmeleri için, GSS primi dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü SGK Rapor Parası Protokolü İmzaladı

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü SGK Rapor Parası Protokolü İmzaladı.Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yalova SGK İl Müdürlüğü arasında geçici iş göremezlik ödemelerini işçilere ödeyip prim borçlarından düşmek üzere protokol imzalandı.

YALOVA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İLE YALOVA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİNİN MAHSUPLAŞMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL

Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Mehmet Salih AYDIN Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İş Göremezlik Ödeneklerinin Prim Borçlarına Mahsubu hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla ziyarette bulundu.

Rapor Parası PTT'den Alınır mı?

Rapor Parası PTT'den Alınır mı? Geçici iş Göremezlik ödeniği hangi bankadan alınır.Geçici iş göremezlik ödeneği PTT'den alınırmı?Rapor Parası nereden alınır?

SGT tarafından daha önce PTT ve ziraat Bankasından Rapor Parası Ödenmekte iken Geçici iş göremezlik ödenekleri Temmuz/2012 tarihinden itibaren T.C. Ziraat Bankası şubeleri aracılığı ile yapılmaktadır.

ödemeler SGK tarafından geliştirilen e-ödenek programı üzerinden yapıldığı için bu programla uyumlu olan Ziraat Bankası ödemeleri her ayın 8-14. günü yapmakta

E-ödenek programı; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
ve (b) bendi kapsamındaki sigortalılar için, Kurumumuzla anlaşmalı özel ve resmi sağlık

Rapor Parası İşverene İade Edilir mi?

Rapor Parası İşverene İade Edilir mi? Geçici İş Göremezlik iade ne demek.Rapor parası iadesi hakkında Akşam.com.tr yazarlarından Okan Güray Bülbül'ün yazısı

Çalışan rapor parasını işverene vermek zorunda değil

Çoğu işveren kısa süreli raporda çalışandan kesinti yapmaz. Bu durumda işçi, çalışmadığı günlerin de ücretini alır. İşveren çalışandan SGK'dan aldığı rapor parasını isteyebilir. Ancak çalışan bu parayı vermek zorunda değil.

SGK Rapor Parası Cezası Nedir?

Rapor Parası Cezası Nedir?Geçici İş Göremezlik Raporu Bildirim Cezası Nedir? Rapor Cezası Hakkında bilgi.SGK rapor parası cezası oranları.konuyla ilgili SGK yetkilisi tarafından yapılan açıklama.

İstirahat Raporlarının SGK’ya Bildirilmesi ve İdari Para Cezası Uygulaması

Mehmet KELEŞ
(Sosyal Güvenlik İlçe Merkezi Md. V.)

1. Giriş

12 Mayıs 2010 tarihli Resmi Gazete'de, İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.

HGS