TC Kimlik No İle Rapor Parası sorgulama


TC Kimlik No İle Rapor Parası sorgulama Önemli Duyuru SGK E-HİZMETLER UYGULAMALARI (Sistem çalışması nedeniyle) TURKİYE.GOV.TR adresinden hizmet vermektedir. Her türlü Geçici İş Göremezlik Paranızı e-devlet şifresiyle yandaki linkten girerek yapabilirsiniz.

TC İLE RAPOR PARASI SORGULAMA
İş Göremezlik Ödemenizi yani rapor paranızı almak için boşu boşuna ziraat bankasına gitmeyiniz.İlk Önce TC Kimlik no ile sgk işlemi yaparak rapor paranız yattı mı öğreniniz.Rapor parası sorgulamayı artık sitemiz üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

HASTANE MHRS RANDEVUSU NASIL ALINIR?

HASTANE MHRS RANDEVUSU NASIL ALINIR?

İnternet Üzerinden; MHRS Merkezi Hekim Randevu Sistemi ilk kez giriş yapılırken her vatandaş için ayrı bir hesap açılır. Bunun için ilgili yönlendirme adımları takip edilir. Hesap açıldıktan sonra “Randevu Al” butonunu kullanarak T.C. kimlik numarası ve belirlenen şifre ile giriş yapılır. İstenilen hastane, poliklinik ve hekim tercihi yapılarak randevu alınır. MHRS hastane randevu sistemine girmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
MHRS HASTANE RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

HASTANE MHRS RANDEVUSU NASIL ALINIR?

HASTANE MHRS RANDEVUSU NASIL ALINIR?

İnternet Üzerinden; MHRS Merkezi Hekim Randevu Sistemi ilk kez giriş yapılırken her vatandaş için ayrı bir hesap açılır. Bunun için ilgili yönlendirme adımları takip edilir. Hesap açıldıktan sonra “Randevu Al” butonunu kullanarak T.C. kimlik numarası ve belirlenen şifre ile giriş yapılır. İstenilen hastane, poliklinik ve hekim tercihi yapılarak randevu alınır. MHRS hastane randevu sistemine girmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
MHRS HASTANE RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İş Göremezlik Bildirimi

İş Göremezlik Bildirimi
SGK Geçci iş göremezlik ödeneğini elektronik ortamda ödemektedir.Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak,İkinci Basamak,Üçüncü Basamak sağlık tesisleri ile Üniversite ve özel hastanelerden tıp merkezlerinden alınan istirahat raporları işveren tarafından 4a sigortalı veya 4b sigortalının rapor süresince çelışmadığına dair bildirim girişin internet üzerinden yapmak zorundadır.
İş göremezlik bildirimi hakkındaki en son çıkan mevzuat aşağıda verilmiş olup konuyla ilgili soru ve sorunlarınız için aşağıdaki iletşim adresini kullana bilirsiniz.
Adres : Mithatpaşa cad. No:7 Sıhhiye/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat : O. YÜCE (Daire Bşk.) 4
Telefon : (0 312) 458 72 82 Elektronik Ağ : http://www.sgk.gov.tr
Faks : (0 312) 435 72 36 e-posta :sigortakisavadeli@sgk.gov.tr

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 25029274-1093/37-237/436 06/04/2013
Konu : Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi

İş Göremezlik Belgesi Örneği İndir

İş Göremezlik Belgesi Örneği İndir,2015 yılı Geçici iş göremezlik Belgesi Örneği

İŞ GÖREMEZLİK BELGESİ ÖRNEĞİ- Resmi Gazete

AÇIKLAMA
Bu form üç bölümden oluşmakta olup, I. bölümde sigortalı bilgileri, II. bölümde 10 güne kadar ayaktan istirahat halinde doldurulacak bilgiler, III. bölümde kontrol kararı verildiği takdirde ikinci 10 güne kadar ayaktan istirahat halinde doldurulacak bilgiler yer almaktadır.
A- 1,2) İstirahatın verildiği sağlık tesisi ile polikliniğe ait bilgiler yazılacaktır.
3,4,5,6) Sigortalıya ait bilgiler yazılacaktır.
7,8,9,10) Hangi sigorta kolundan istirahat verilmiş ise o kutuya (x) işaret konulacaktır.
11,12,13,18,19,20) İstirahat verilmesi gereken teşhis okunaklı ve açık şekilde, poliklinik tarihi ile poliklinik defter sıra numarası yazılacaktır.

iş göremezlik analık raporu

SGK Analık halinde sigortalılara bazı haklar tanımaktadır.Sosyal Güvenlik Kurumu 4a sigortalı ve 4b sigortalı Analık haklarından yararlanabilmek için;iş göremezlik analık raporu ile durumun belirlenir.SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Analık İstirahat Raporları ve Meslek Hastalığı Bildirimi Hakkında genelge ile bu durum düzenlenmiştir.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 25029274-1093/46/285 …/…/2013
Konu : Analık İstirahat Raporları ve Meslek Hastalığı
Bildirimi Hk.

GENELGE
2013/

İş Göremezlik Aylığı

İş Göremezlik Aylığı
SGK mensubu 4a sigortalı ve 4b sigortalı İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeyi kapsamaktadır.İş Göremezlik aylığı ama şartları nelerdir?iş göremezlik alma şartları
1. SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ
1.1. Genel olarak
Tanımlar (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)
MADDE 3- Bu Kanunun uygulanmasında;

16) Gelir: İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü
halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeyi,

ifade eder.

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar (5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)
MADDE 16- (Değişik: 17/4/2008-5754/10 md.)

b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan yardımlar (5510 Sayılı Kanunun

SGK Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alma Şartları


SGK Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alma Şartları
Konya'da un fabrikasında 2 aydır SGK 4a'lı Gıda Mühendisi olarak çalışmakta olan Halenur soruyor.
Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alma Şartları Nelerdir?
Ben 5510 Sayılı kanunun 4A maddesi gereği aktif sigortalıyım.İşe başlayalı 2 ay doldu ancak orta kulak sorunum var ameliyat olmam lazım.
SGK yatarak ameliyat olduğum ve sonrasında istirahatlı olduğum günler için raporlu olduğum günlerin parasını öder mi?ş göremezlik ödeneğini haketme şartım nedir?

Değerli ziyaretçimiz,
Öncelikle geçmiş olsun doktorunuzlu görüşün çok acil durumunuz yok ise 90 Günü tamalayın ki hem hastane masraflarını hemde geçici iş göremezlik ödemenizi SGK karşılasın

Rapor Parası Maaşın Ne Kadarı?

Rapor Parası Maaşın Ne Kadarı?
SGK tarafından ödenen rapor parası her sigortalının aylık bürüt ücreti,prim ve ikramiye toplamının bürütü üzerinden hesaplanmakta olup Yatarak tedavide Bir aylık bürüt maaşın 1/2 si ayaktan tedavide bir aylık bürüt maaşın 2/3'ü kadar geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanırlar.
SGK rapor parası (Geçici iş göremezlik ödeneği) aşağıda belirtilen şekilde hesaplanmaktadır…
Sigortalılara; iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde yatarak tedavi gördükleri süreler veya alınan istirahat raporları için ödenen geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası); iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde, sigortalı adına Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiş olan prime esas kazançlarının, bu süredeki gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama günlük kazanç esas alınarak hesaplanır.

Rapor Parası Maaştan Kesilir mi?

Rapor Parası Maaştan Kesilir mi?
SGK 4a ve 4b kapsamında sigortalı olarak çalışırken Anlaşmalı sağlık kuruluşundan istirahat raporu alan çalışanın maaşından kesinti yapılabilir mi?

Rapor Parası Kontrol Etmek İçin Tıklayınız

Rapor Parası Kontrol Etmek İçin Tıklayınız
SGK tarafından elektronik ortamda ödenmekte olan Geçici İş Göremezlik Ödeneğinizn Ziraat Bankasına yatıp yatmadığını öğrenmek için www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifresi girerek kontrol edebilirsiniz.

Rapor Param Yattı mı? diye her seferinde ziraat bankası şubelerine gitmeden önce yukarıdaki linki tıklayarak rapor paranızın yatıp yatmadığını öğrenin.

Rapor Parası kaç Gün Ödenir?

Rapor Parası kaç Gün Ödenir?
SGK Geçici iş göremezlik ödeneği ödeme şartları Kanun ile belirlenmiş olup sigortalının anlaşmalı sağlık tesisinden aldığı hekim raporunun ilk 2 günü ödenmez.
Konu kanunda aşağıdaki şekilde yer almaktadır.
5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca;

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetki verilmiş, yani Kurumla sözleşmesi bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve SGK adına reçete yazma yetkisi bulunan hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla;

• İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle alınan istirahatlarda, herhangi bir prim ödeme gün sayısı şartı olmaksızın ve istirahatlı (raporlu) olunan her gün için,

• Analık (gebelik) hali nedeniyle alınan istirahatlarda, istirahat süresinin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde sigortalı adına en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, analık hali nedeniyle istirahatlı (raporlu) olunan her gün için,

Rapor Parası iade edildi ne demektir?


Rapor Parası iade edildi ne demektir?
Değerli ziyaretçimiz Gülşah Diyor ki
Rapor Parası İadesi Ne Demektir?
Ben Devlet hastanesinde yatarak tedavi gürdüm 5 gün hastanede yattım 10 gür istirahat raporu aldım toplam 15 rapor parası alacağımın adıma ziraat bankasına yatırıldığı söylendi bende ziraat bankasına gidip paramı almak istedim ancak bankadan bana Rapor Paramın İade edildiğini söylediler Rapor Parası İadesi Ne Demektir? Benim rapor param neden iade edilmiş olabilr?

Değerli ziyaretçimiz
SGK Geçici iş Göremezlik Ödeneğini her ayın 8-14 tarihleri arası MOSİP sisteminden kişilerin adına Ziraat Bankasına yatırmaktadır.
Eğer siz İş Göremezlik ödeneğinizi 8-14 tarihleri arasında ziraat bankasından almadınız ise paranız SGK MOSİP hesabına iade edilmektedir.
Paranızı takip eden ayın 8-14'ü arasında Ziraat bankasından alabilirsiniz

Rapor Parası İşveren İşlemleri


Rapor Parası İşveren İşlemleri
Geçici İş Göremezlik İşveren İşlemleri
SGK kapsamında 4a sigortalı ve 4b sigortalı olarak çalışan eski ssk ve bağkur sigortalıların almış oldukları istirahat raporları işveren tarafından sigortalının Çalışmadığına daiir Bildirim girişi,SGK vizite giriş için aşağıdaki linki tıklayınız.
E-Ödenek Sisteminden Girişi Yapılan Tüm ElektronikRaporlar
"Elektronik Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri" Menüsünden Onaylanmalıdır. İşverenler, İletişim Bilgilerini Bu Menüde Yeralan "İşveren İletişim Bilgileri" Bölümünden Bildirebilirler.

Rapor Parası İçin Telefon

Rapor Parası İçin Telefon

Ziyaretçimiz Melek Melike Diyor ki:
Sayın yetkili duy sesimi. Ben asgari ücretle çalışın ve iki çocuk bakan bir anneyim. SGK rapor paramı yatırmadığı için çok zorda kaldım. Mart Ayının 21 de ameliyat oldum 10 gün istirahat raporum var işveren paramı kesti ama SGK rapor paramı ödemediği için tüm ödemelerim aksadı ben eskiden SGK müdürlüğüne evrak teslim edip hakkımı oradan arıyordum. Ama Şimdi iş göremezlik ödeme sistemi diye elektronik ortamda işlem yapıldığı için ben derdimi nereye anlatacağım Rapor parası için telefon etmek istedim ama nereyi arayacağımı bulamadım. Rapor Parası Sorgulama Telefonu var mı lütfen Yardım.

Değerli ziyaretçimiz.