Gündelik çalışanlara nasıl sigorta yaptırılır?

Gündelik çalışanlara nasıl sigorta yaptırılır?
Gündelik çalışanlara sigorta yaptırılacak mı?
Gündelik çalışanlara ne zaman sigorta yaptırılacak?
Gündelik çalışanlara nasıl sigorta yaptırılacak?
Gündelik çalışanlara sigorta yaptırılmaz ise cezası ne olacak?
5510'a SMS'le gündelikçiye sigorta

Ayda 10 günden fazla çalıştırılan gündelikçiler için sigorta zorunluluğu uygulaması 1 Nisan 2015’ten itibaren yürürlüğe girecek. 10 günden çok çalışan gündelikçiyi bildirip sigorta yaptırmayanlar 1.201 lira para cezası verecekler. Ayda 10 günden az çalışan gündelikçiler ise 5510'a atılacak SMS ile sigortalanacaklar.

Habertürk'ten Tahsin Akça ve Ahmet Kıvanç'ın haberine göre aynı evde ayda 10 günden az çalışan gündelikçiler içinse sigorta zorunluluğu yok ancak ferdi kaza ve meslek hastalıklarına karşı korumak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 3 ayrı yöntemle başvuru yapılabilecek:

Memurlar 30 Yıldan Sonra Ne Kadar İkramiye Alacak

Memurlar 30 Yıldan Sonra Ne Kadar İkramiye Alacak
Anayasa Mahkemesi Kararından sonra 30 yıldan fazla çalışan memurların 30 yıl üstü çalıştıkları sürelerin ikramiyesi ödenecek. Memurların 30 yıldan sonra her yıl için alacakları ek ikramiye tutarı aşağıda tablo halinde sunulmuştur.
Hangi memur ne kadar ikramiye alacak (30 yıl üzeri her yıl için ödenecek ikramiye)

Anayasa Mahkemesi, Emekli Sandığı Kanunu'nun, "emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla sürelerin dikkate alınmayacağına" ilişkin hükmünü geçtiğimiz günlerde iptal etti. Böylece, memur emeklileri 30 yılın üstündeki çalışmaları için de ilave ikramiye alabilecek. Bu karar aynı zamanda en düşük kademedeki memurdan en yüksek makamdaki kamu çalışanına kadar herkesi etkileyecek. İşte kamu çalışanlarında Anayasa Mahkemesi kararı sonrası 30 yıl üzeri çalışmalarda her yıl ödenecek ikramiyeler...

İşçinin Geçici İş Göremezlik Durumundaki Hakları

İşçinin Geçici İş Göremezlik Durumundaki Hakları
4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında çalışan işçilerin SGK'da ki karşılığı 4a sigortalısı olup 4a ssk'lı işçilerin hastalık,analık hali,İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu bedenen ve ruhen zarara uğrayan işçi çalışma gücünden tamamen yada kısmen yoksun kalmışsa çalışamadığı günlerin parasını karşılanmasını isteyebilir.

Ayrıca İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu bedenen ve ruhen zarara uğrayan işçi çalışma gücünden tamamen yada kısmen yoksun kalmışsa bu yüzden gelecekte uğrayacağı zararların karşılanmasını isteyebilir.Bu zararların karşılanmasında Sosyal Güvenlik Kurumu devrededir. İşçinin tedavi masraflarını karşılayacağı gibi, çalışma gücü kaybının geçici yada sürekli olması durumuna göre belirli şartlara bağlı olarak işçi ödenek vermek durumundadır.

Geçici İş Göremezlik İşveren İşlemleri

SGK Geçici İş Göremezlik Ödemelerini yani Rapor Parasını e-ödenek sistemi üzerinden elektronik olarak gerçekleşmektedir.Bu sistemin işleyişinde işverene bazı görevler düşmektedir. İşte Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında çalışan 4a sigortalıları ve 4b sigortalılarının geçici iş göremezlik işveren işlemlerini düzenleyen genelge. Genelgede hastalanması sonucu istirahat raporu alarak işe gelmeyen sigortalının raporlu olduğu sürece çalışmadığının geçici iş göremezlik istirahat raporunun bitimi itibariyle işveren tarafından çalışmadığına dair onayın yapılması gerektiği belirtilmektedir.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 25029274-1093/37-237/436 06/04/2013
Konu : Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi

GENELGE
2013/19

Geçici İş Göremezlik Belgesi Örneği

Geçici İş Göremezlik Belgesi Örneği
AÇIKLAMA
Bu form üç bölümden oluşmakta olup, I. bölümde sigortalı bilgileri, II. bölümde 10 güne kadar ayaktan istirahat halinde doldurulacak bilgiler, III. bölümde kontrol kararı verildiği takdirde ikinci 10 güne kadar ayaktan istirahat halinde doldurulacak bilgiler yer almaktadır.
A- 1,2) İstirahatın verildiği sağlık tesisi ile polikliniğe ait bilgiler yazılacaktır.
3,4,5,6) Sigortalıya ait bilgiler yazılacaktır.
7,8,9,10) Hangi sigorta kolundan istirahat verilmiş ise o kutuya (x) işaret konulacaktır.
11,12,13,18,19,20) İstirahat verilmesi gereken teşhis okunaklı ve açık şekilde, poliklinik tarihi ile poliklinik defter sıra numarası yazılacaktır.
14) Birinci satıra istirahat süresini belirtir tarihler yazılacaktır. Alt satıra istirahat süresi sonunda sigortalı çalışacak ise “çalışır” kelimesi, kontrolü isteniyorsa “kontrol” kelimesinin yanındaki kutuya (x) işaret konulacaktır.

Geçici İş Göremezlik Bildirimi

Geçici İş Göremezlik Bildirimi
İşgöremezlik bildirimi girişi

Bir işyerinde çalışırken rahatsızlanarak sağlık kuruluşlarında muayene ve tedavi olan işçilerin almış oldukları geçici işgöremezlik raporları hakkında çalışılmadığına dair bildirim girişinin nasıl yapılacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlar, yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu, 06.04.2013 tarihli 2013/19 sayılı Genelgesiyle yaptığı yeni düzenlemelerle, çalışılmadığına dair bildirim girişi zorunluluğunu büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Ancak bu arada, idari para cezası uygulanabilmesi için Kurumca tebligat gönderilmesi zorunluluğu kaldırılmış ve yasal süresinde işgöremezlik raporu gereği çalışamazlık bildirimini yapmayanlara doğrudan idarî para cezası uygulanacağı öngörülmüştür.

SGK SSK SİGORTA SORGULAMA

SGK – SSK SİGORTA SORGULAMA
Sosyal Sigortalar Kurumu 4a sigortalıları olarak tanımlanan SSK hizmet dökümü işlemlerini e-sgm sorgulama sayfasından şifresiz TC kimlik no ile yapabilirsiniz.ssk, yani sgk hizmet işlemleri için e devlet yanı sıra kurumun web sayfasından yapılabilmektedir.e-sgk uygulamaları şifresiz olup TC Kimlik No ile yapılabilmektedir.
SGK SSK HİZMET DÖKÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ!

İşverenlerin SGK'ya İstirahat Raporu Girişi

İşverenlerin SGK'ya İstirahat Raporu Girişi
SGK 4a sigortalıların yani eski adıyla ssk lıların hastalığı nedeniyle istirahat raporu aldıklarından İşverenler tarafından rapor sürasince işçinin iş yerlerinde çalışmadıklarına dair bildirimde bulunmaları gerekmektedir.
Çalışanların Raporlu Olduğu Süreçte İşyerinde Çalışmadığına Dair Bildirim Girişleri (2013/19 Sayılı SGK Genelgesi Çerçevesinde)

S.S.İ.Y. md. 40/9’a göre; “Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi esnasında Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK’lılar) kapsamındaki sigortalının;

a) Bir veya birden fazla işyerinde çalışan sigortalının istirahatli olduğu dönemde işverenleri tarafından işyerlerinde çalışıp çalışmadığı,

b) Kazanç hesabına giren döneme ilişkin aylarda, prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler,

İstirahat Raporları Düzenlenme Usul ve Esasları

4a ve 4b sigortalıların hastalanmaları halinde SGK tarafından verilen hakları kullanılması için sigortalının hastalık kavramına uygunolmalı. Ancak hastalık sigortası uygulaması bakımında hastalık kavramın ayrıca unsurlarının da belirlenmesi gerekmektedir. Bu unsurlar; bir rahatsızlığın ortaya çıkmış olması, rahatsızlığın iş kazası ve meslek hastalığına dayanmaması ve iş göremezliğe neden olması şeklinde belirlenebilir.

Bağ-kur'luların Geçici İş Göremezlik Ödeneği Hakkı Var mı?

Bağ-kur'luların Geçici İş Göremezlik Ödeneği Hakkı Var mı?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamın 4b sigortalılarına ödenmesi gereken geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor parasının dayanağı nedir?
BAĞ-KUR sigortalılarının geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanmalarının hukuki dayanağına gelince

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Mevzuatı

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Mevzuatı
SGK 4a ssk sigortalıları ile 4b bağ-kur sigortalılarına geçici olarak iş göremez duruma gelenlere verilen geçici iş göremezlik ödeneği halk dilinde rapor parası, yada istirahat parası 5510 Sayılı Sosyal Sigrtalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 18. maddesinde düzenlenmiştir.İşte kanunda yer alan geçici işgöremezlik ödeme şartları

Geçici iş göremezlik ödeneği
MADDE 18- Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla;
a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için,

Amelebirliği Geçici İş Göremezlik Yardımı

Amelebirliği Geçici İş Göremezlik Yardımı
Kömür madeninde çalışan işçilerin geçici iş göremezlik durumlarında geçici iş gremezlik yardımında bulunmak için kurulan Amele Birliği Yardım Yönergesi bulunmaktadır.Bu yönerge Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinde sandık üyelerine yapılması öngörülen yardımların yapılma usul ve esaslarını kapsamaktadıri Bu yönerge, 21.03.2000 tarih ve 23996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin (e) fıkrasına istinaden düzenlenmiştir.
Amele Yardım Yönergesinin ilgili maddesi

Geçici İş Göremezlik Yardımı

MADDE 4- Geçici iş göremezlik yardımı aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

SGK Doğum Raporu Paraları Bankadan Çekildi

SGK Doğum Raporu Paraları Bankadan Çekildi
İstanbul Beyoğlu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) doğum yapan 19 kadının hesabına yatırdığı 200 bin TL 'analık ve işgöremezlik' parasının başkaları tarafından çekildiği belirlendi. Mali polis düzenlediği operasyonda, 3 SGK memurunun da aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Beyoğlu’nda SGK’ya kayıtlı 18 kadının doğum, 1’inin de kanser hastası olması nedeniyle almaları gereken, “doğumdan kaynaklı analık ve işgöremezlik” paralarının başkaları tarafından hesaplarından çekildiğinin anlaşılması üzerine şikâyette bulunuldu. Kadınların şikâyeti üzerine SGK müfettişleri geniş çaplı bir tahkikat düzenledi. Yapılan incelemelerde, kadınların 19’unun da Beyoğlu SGK’ya kayıtlı olduğu ve yolsuzluğun 2010’un haziran ve ekim aylarında gerçekleştirildiği belirlendi.

SSK Doğum Parası Ziraat Bankasına yattı mı?

SSK Doğum Parası Ziraat Bankasına Yattı mı?
SGK doğum Parası Yattı mı?
Sosyal güvenlik Kurumu 4a sigortalı ve 4b sigortalıların yani ssk ve bağ-kur çalışanların doğum paralarını her ayın 8-14 arasında ziraat bankasına yatırmaktadır. Sigortalılar kurumun https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ internet adresinden şifresiz TC Kimlik no girerek ve bazı kimlik bilgileriyle Doğum Parası Ziraat Bankasına Yattı mı sorgulaya bilmektedirler.
DOĞUM PARASI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
2015 Doğum Parası Ne Kadar?

Rapor Parası Ziraat Bankasına Yattı mı?

Rapor Parası Ziraat Bankasına Yattı mı?
Sosyal Sigortalar Kurumu SGK 4a sigrtalısı olan esk SSK'lılar ile 4b sigortalısı olan eski bağkur'lulara ödenen Rapor Parasını yani Geçici İş Göremezlik Ödeneğini, doğum parasını,cenaze ödeneğini ve buna benzer ödemeleri her ayın 8 ile 14'ünde Ziraat Bankasına yatırmaktadır.SGK'dan alacağı olanlar kurumun https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ internet adresinden şifresiz olarak TC Kimlik No ile rapor parası ve diğer alacaklarını sorgulayabilirler.

RAPOR PARASI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ